Pilot StreetMichelin

90/90-17

מידע נוסף

ספורט
950.00

מחיר

325.66

ציון

9.7
משלוח: ₪60
מידת הצמיג90/90-17
זמינות במלאי
הזמן היום וקבל במשלוח הבא
צפי הגעה משוער20.11.2024
תאריך אחרון להזמנה15.8.2024
תאריך יצור47-2018
ניתן להרכיב צמיגים עד 5 שנים
מיום היצור שלהם ללא דאגה
כאשר הצמיגים אוכסנו כהלכה ביצועיהם
יהיו כפי שיצאו מהמפעל ביום יצורם.
מחיר מלא950.00
קוד מהירות49P
מתאים לנסיעה במהירות של עד 150 קמ״ש
קוד עומס 49 למשקל עד 185 ק״ג

מקט3528703271260

צמיג ספורט תיור תקציבי של מישלין לאופנועים בנפח מנוע קטן. איכותי ושורד לאורך זמן ומספק אלטרנטיבה טובה לצמיגים המקוריים שמגיעים על האופנוע


3243
Michelin Pilot Street 90/90-17
* הצמיג מסופק ללא חישוק גם במידה ומופיע בתמונה לצורך מטרות תצוגה
Michelin

Pilot Street

Michelin
90/90-17
מידת הצמיג90/90-17
זמינות במלאי
הזמן היום וקבל במשלוח הבא
צפי הגעה משוער20.11.2024
תאריך אחרון להזמנה15.8.2024
תאריך יצור47-2018
ניתן להרכיב צמיגים עד 5 שנים
מיום היצור שלהם ללא דאגה
כאשר הצמיגים אוכסנו כהלכה ביצועיהם
יהיו כפי שיצאו מהמפעל ביום יצורם.
מחיר מלא950.00
קוד מהירות49P
מתאים לנסיעה במהירות של עד 150 קמ״ש
קוד עומס 49 למשקל עד 185 ק״ג

מקט3528703271260
325.66
המחיר כולל מע״מ ומיסים
משלוח: ₪60
3243

צמיג ספורט תיור תקציבי של מישלין לאופנועים בנפח מנוע קטן. איכותי ושורד לאורך זמן ומספק אלטרנטיבה טובה לצמיגים המקוריים שמגיעים על האופנוע