Anakee WildMichelin

130/80-17

מידע נוסף

70% כביש
1350.00

מחיר

625.00

ציון

9.7
משלוח: ₪60
מידת הצמיג130/80-17
זמינות במלאי
במלאי מיידי
תאריך יצור50-2021
ניתן להרכיב צמיגים עד 5 שנים
מיום היצור שלהם ללא דאגה
כאשר הצמיגים אוכסנו כהלכה ביצועיהם
יהיו כפי שיצאו מהמפעל ביום יצורם.
מחיר מלא1350.00
קוד מהירות65R
מתאים לנסיעה במהירות של עד 170 קמ״ש
קוד עומס 65 למשקל עד 290 ק״ג

מקט3528700366426

צמיגים לאופנוע מישלין Michelin Anakee Wild


1924
Michelin Anakee Wild 130/80-17
* הצמיג מסופק ללא חישוק גם במידה ומופיע בתמונה לצורך מטרות תצוגה
Michelin

Anakee Wild

Michelin
130/80-17
מידת הצמיג130/80-17
זמינות במלאי
במלאי מיידי
תאריך יצור50-2021
ניתן להרכיב צמיגים עד 5 שנים
מיום היצור שלהם ללא דאגה
כאשר הצמיגים אוכסנו כהלכה ביצועיהם
יהיו כפי שיצאו מהמפעל ביום יצורם.
מחיר מלא1350.00
קוד מהירות65R
מתאים לנסיעה במהירות של עד 170 קמ״ש
קוד עומס 65 למשקל עד 290 ק״ג

מקט3528700366426
625.00
המחיר כולל מע״מ ומיסים
משלוח: ₪60
1924

צמיגים לאופנוע מישלין Michelin Anakee Wild